Datové sítě neboli telekomunikační sítě, sloužící k přenosu dat, se v současné době značně rozšiřují. Často se tak děje na úkor rozvoje sítí, původně určených pouze pro přenos hlasu. Díky možnostem, které svým uživatelům nabízí, poptávka po službách, souvisejících právě s přenosem dat, velmi rychle roste. Trh s těmito službami není pod tlakem monopolních společností a není ani zatížen setrvačností tradičního světa telekomunikací, čímž je umožněn jeho rozvoj.

Technologie pro datové přenosy se též zdokonalují. Díky technologickým inovacím se mohou v oblasti služeb přenosu dat prosazovat nové trendy. Jako příklad je možné uvést používání tzv. virtuálních privátních sítí. Tento pokrok by mohl v blízké budoucnosti znamenat úplné vymizení dosavadních sítí, určených právě pro přenos hlasu.

Nabízíme Vám komplexní služby návrhu a správy datových sítí:
  • firemní datové sítě na zakázku (LANWANVPN)
  • WiFi spoje, bezdrátové spoje
  • datové okruhy (například mezi pobočkami)
  • VoIP (hlasovou komunikaci a telefonii pomocí datových sítí)
Správa počitačových sítí
  • Poskytování profesionálních služeb v oblasti správy počítačových sítí
  • Výhodná nabídka pro malé a střední firmy
  • Zásahy dle vašich aktuálních potřeb nebo smlouva s měsíčním paušálem na předem stanovený počet hodin